Novi Heder 2021 001 1

NA UNIVERZITETU U VENECIJI ODBRANjEN MAGISTARSKI RAD O DELU M. PAVIĆA

Na Venecijanskom univerzitetu (Università CaFoscari di Venezia Facoltà di Lingue e Letterature Straniere), početkom marta odbranjen je magistarski rad Bojane Marčelo Grimani, pod naslovom POETIKA FANTASTIČNOG. U RASKORAKU VREMENA I PROSTORA U DELIMA MILORADA PAVIĆA.

Mentor je bio Ch. mo Prof. Aleksander Naumow, a asistent Dott. ssa Aleksandra Mladenović. Bojana Marčelo se, takođe, bavi i prevođenjem, tako da je priču M. Pavića “Vedžvudov pribor za čaj” (po kojoj je pre dvadesetak godina TV Beograd snimila igranu dramu, a čiji je motiv korišćen i za film Vizantijsko plavo), sada moguće čitati i u prevodu na italijanski Il servizio da tè Wedgwood. Ova Pavićeva priča je do sada prevedena u okviru njegovih zbirki pripovedaka na 30-ak jezika, ali na italijanski nije, tako da poduhvat Bojane Marčelo predstavlja kuriozitet.