Novi Heder 2021 001 1

FAKSIMIL RUKOPISA „HAZARSKOG REČNIKA“ POKLONjEN AZERBEJDžANU

Prilikom svečanog otvaranja ambasade Republike Azerbejdžan 8. juna 2011. u Beogradu, Legat Milorada Pavića poklonio je gradu Bakuu faksimil rukopisa „Hazarskog rečnika“. Faksimil je uručen predsedniku Azerbejdžana, Ilhamu Alijevu, uz prisustvo srpskog i azerbejdžanskog ministra inostranih poslova, brojnih zvanica, predstavnika sveštenstva i diplomatskog kora.

Tekst na faksimilu:

Milorad Pavić
HAZARSKI REČNIK
Jedinstveni faksimil izvornog rukopisa „Hazarski rečnik“ srpskog književnika Milorada Pavića. Poseduje ga samo Baku. Original je u Beogradu. U znak najdublje zahvalnosti, državi i narodu Azerbejdžana podarila Jasmina Mihajlović, u ime Legata Milorada Pavića.

Beograd, Srbija, 8. jun 2011. povodom otkrivanja spomenika Milorada Pavića u Tašmajdanskom parku, rad vajara Natigu Alijeva

 • Izdavač: Legat Milorada Pavića, www.khazars.com
 • Urednik: Jasmina Mihajlović
 • Likovni urednik: Zoran Tucić
 • Povez: Aleksandar Ćeklić
 • Krasnopis: Dragan Ristić
 • Skeniranje i obrada slike: Nebojša Jovičić
 • Izvršni producent: Zoran Stefanović
 • Saradnik na obradi slike: Nenad Petrović
 • Pomoćnik urednika: Maja Stefanović
 • Prevod na azerski: Katarina Panić
 • Stručna pomoć: Srđan Stojančev i Srpsko bibliofilsko društvo

Štampa knjižnog bloka: DataCopy, Beograd

S-
S-
S-
S-