Novi Heder 2021 001 1

Pavić u Grčkoj, Rusiji i Kini

Povodom 30 godina od prvog izdanja Hazarskog rečnika (1984) i pet godina od smrti Milorada Pavića, grčka Elefterotipija (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) je ceo svoj oktobarski književni dodatak Biblioteke (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) posvetila ovom srpskom piscu.

U podlistku pod naslovom Građevina sfera atinske novine su donele na četiri strane tekstove grčkih kritičara, slike osam prevedenih Pavićevih knjiga, članak o uspehu Hazarskog rečnika u Kini, odlomke iz knjige Dva lepeze iz Galate koja je pred izlaskom iz štampe, kao i specijalno naručeni tekst za ovu priliku od Gorana Petrovića, naslovljen kao Akustika sfera.

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=450462      

Greece pdf page 001

Ruski internet portal Argumenti i fakti (Argumentы i faktы) povodom Pavićevog rođendana (15.10) objavio je opširan članak o životu i radu pisca, podsećajući na više puta publikovana sabrana dela Milorada Pavića u Rusiji. Tekst pod nazivom Bibliografija umesto biografije potpisala je Elena Dudnik.

http://www.aif.ru/culture/person/1361379

Nedavno je u luksuznom kineskom magazinu Travel + koji je posvećen Balkanu izašao tekst o Legatu Milorada Pavića. Beograd i Srbija su predstavljeni preko Pavićevog književnog dela i njegove zaostavštine.

http://www.travelplus.cn/journal/2014nian6yuekan/2014/0530/1098.html