Novi Heder 2021 001 1

LEGAT MILORADA PAVIĆA POD OKRILjEM BIBLIOTEKE GRADA BEOGRADA

Prema ugovoru-zaveštanju iz 1992. Pavić je gradu Beogradu ostavio sve svoje knjige, rukopise, biblioteku, arhivu i određene umetničke predmete iz 18. veka. Takođe, imovinsko vlasništvo nad prostorom Legata ima grad Beograd.

10-10-2019-004

Sekretarijat za kulturu Beograda pod čijom je direktnom ingerencijom Legat Milorada Pavića, organizovao je detaljan rad na popisivanju zaostavštine. Višemesečni rad bibliotekara Biblioteke grada, arhivara iz Arhiva Beograda i kustosa iz Muzeja grada Beograda, imao je za cilj uz popisivanje i pečatiranje, da obezbedi digitalni pristup građi.

Staratelji nad Legatom su supruga Jasmina Mihajlović i sin Ivan Pavić.