Novi Heder 2021 001 1

„NA OBALI HAZARSKOG MORA“ U AZERBEJDžANU

Autobiografska proza Jasmine Mihajlović „Na obali Hazarskog mora“ (Laguna) objavljena je na azerskom jeziku u prevodu Ajnur Tabrizli. Izdavač je Centar za prevodilaštvo pri Vladi Republike Azerbejdžan

„Xəzər dənizinin sahillərində“ je lepo i pažljivo dizajnirana knjiga, sa fotografijama J. Mihajlović i M. Pavića. Na samom kraju je data i fotografija Pavićevog spomenika u beoradskom Tašmajdanskom parku koju je podigao Azerbejdžan i poklonio je piščevom rodnom gradu – Beogradu.

980 2015 Azerbejdzan Na-obali-HM

az.apa.az
www.aydinyol.az
www.azadinform.az