Novi Heder 2021 001 1

PREDSTAVLjEN ZBORNIK "PISCI PAVIĆU"

U Biblioteci grada Beograda predstavljen je zbornik "Pisci Paviću", čiji je priređivač Mihajlo Pantić. Knjiga je deo izložbe Bibiloteke "Pavić od Š do A", te je i izdavač zbornika Biblioteka grada Beograda.

M-Pavic-29-11-2019-001

Priređivač se odlučio da sabere eseje o Pavićevom stvaralaštvu, čiji su autori isključivo pisci: Vladimir Pištalo, Milisav Savić, Raša Livada, Jovica Aćin, Radovan Beli Marković, Milenko Pajić, Ivan Negrišorac, Sava Damjanov, Mihajlo Pantić, Nemanja Mitrović, Goran Petrović, Laslo Blašković.