Novi Heder 2021 001 1

  1. Kordić, Radoman. Postmodernistička ukrštenica. Milorad Pavić: Predeo slikan čajem i Hazarski rečnik, Književna kritika, Beograd, mart-april 1989, XX, 2, str. 69-85.
  2. Kordić, Radoman. Postmodernistička ukrštenica. Milorad Pavić: Predeo slikan čajem i Hazarski rečnik / A Post-Modernist Crossword. Milorad Pavić: Landscape Painted With Tea and Dictionary of the Khazars, Književna kritika, Beograd, March-April 1989, XX, 2, pp. 69-85.

by Jasmina Mihajlović

Robert Coover, well-known American writer and Professor at Brown University (New York), in his text The End of Books (The New York Times, June 21,1992) which may be called programmatic in a specific way, as well as in his larger article entitled Hyperficion – Novels for the Computer (The New York Times, August 29,1993) speaks about a phenomenon which appeared in America inside post modernism and spread in Europe and Japan.

  1. Književnost / Literature, Beograd, November 1988, 11. (The Biography of M. Pavic, written by Radovan Popović: Da li pisac Hazarskog rečnika postoji? / Does the author of „Dictionary of the Khazars“ really exist?; as well as articles by the following authors: Predrag Palavestra, Pavle Zorić, Draško Redjep, Sava Babić, Mladen Srdjan Volarević, Boris Grojs).

There is no translation available.

 

У својој земљи Павић је од часа када је објавио Хазарски речник одмах био прихваћен од критике на најбољи могући начин. Први приказ те „књиге будућности“ антиципирао је много тога што ће критика у свету тек имати да каже: „Ово чудо од књиге је истовремено роман, збирка приповедака, књига стихова, историјска студија, кабалистички приручник, једном речју – апсолутна књижевност.“ (Раша Ливада) „Независно од времена у којем се дешава радња романа, његов текст као да је исписала мудра рука древних, сакралних, митско-магијских жреца и опсенара, оних који држе у својој руци тајну људске судбине, али отварају шаку само после великих подвига и искушења, у тренутку када се више ништа не може изменити…“ (Зоран Глушчевић).

1. Mihajlović, Jasmina. Prilog za bibliografiju Milorada Pavića, Beograd, Prosveta, 1991, str. 231-305. (published separately and as part of a book: „Anahoret u Njujorku“ in Sabrana dela, Beograd, Prosveta, 1990). (Content: list of all works by M. Pavic - belles-lettres, translations of literary, scientific and theoretical works, chronological bibliography of literary works published in newspapers and magazines and collected works 1964-1990, chronologically arranged literature on M. Pavic 1952-1990)

XX CENTURY

Bed for Three - Krevet za tri osobe, Serbian National Theater Novi Sad, directed by Dejan Mijač, 1975 – Novi Sad

Red Queen - Crvena Kraljica, TV premiere: TV Novi Sad, directed by Miro Međimorac, 31. 8. 1981 – Novi Sad

The Wedgwood Tea Set or Abduction of Europe - Vedžvudov pribor za čaj, ili otmica Evrope, TV premiere: TV Novi Sad, directed by Aleksandar Fotez, January 1982 – Novi Sad

Landscape Painted with Tea - Predeo slikan čajem, Zenica National Theater, directed by Vladimir Milčin, 1989 – Zenica