Novi Heder 2021 001 1

OBJAVLjEN ZBORNIK RADOVA „PAVIĆEVI PALIMPSESTI“

Fondacija Račanska baština je 1-4.oktobra 2009. organizovala okrugli sto pod nazivom PAVIĆEV LAVIRINT, povodom osamdeset godina života pisca i dvadeset i pet godina od pojave Hazarskog rečnika. Oktobra 2010. izašao je zbornik radova sa tog skupa, čiji je priređivač prof. Sava Damjanov. U zborniku radova pod nazivom PAVIĆEVI PALIMPSESTI  objavljeni su tekstovi sledećih autora:

Radovan Beli Marković, Sava Damjanov, Vladeta Jerotić, Jovan Delić, Svetozar Koljević, Silvija Novak-Bajcar, Ala Tatarenko, Ljubomir Simović, Ivan Negrišorac, Petar Pijanović, Radovan Popović, Milenko Pajić, Sava Babić, Goran Petrović, Petar Milošević, Aleksandar Jerkov, Radoslav Eraković, Jasmina Mihajlović. U zborniku se nalaze i dva teksta Milorada Pavića – Moj portret u XXI veku, kao i do sada neobjavljen tekst – San o vanzemaljcima.