Novi Heder 2021 001 1

Изабрана дела Милорада Павића у 10 књига

ИЗАБРАНА ДЕЛА МИЛОРАДА ПАВИЋА У 10 КЊИГА

Издавачка кућа „Вулкан“ је за Сајам књига у Београду 2014. објавила Изабрана дела Милорада Павића у 10 књига. Издање је доступно у брош повезу и као комплет у кожи. Уредник издања, проф.др Александар Јерков, одлучио се да објави пет збирки прича под насловом: Београдске приче, Медитеранске приче, Мали је свет, Српске приче и Последња прича; као и романе Хазарски речник, Предео сликан чајем, Унутрашња страну ветра, Уникат и Последња љубав у Цариграду (једнотомно), Друго тело и Вештачки младеж (једнотомно).

У овом издавачком подухвату учествовао је и Легат Милорада Павића (Јасмина Михајловић). Необични дизајн корица за брош издање урадио је Небојша Зорић, док се о „старинској“ опреми кожног повеза бавио Дејан Јовановић.  

Изабрана дела Милорада Павића карактерише прво објављивање Последење приче овог аутора, писано пред смрт. Прича је објављена у истоименој збирци. Такође, уредник се одлучио да обједини неке романе, тако да су Уникат и Последња љубав у Цариграду, романи необичне форме штампану у једној књизи, док је у случају Другог тела и Вештачког младежа, Александар Јерков одлучио да једнотомно објави последње романе овог знаменитог српског писца.

Сабрана или Изабрана дела Милорада Павића изашла за живота аутора у издању Просвете (1990) и издавачке куће Драганић (1996). У Русији су издавачи изабраних дела биле петроградске Азбука и Амфора. На енглеском се Павићева изабрана дела могу наћи у електронској форми на kindle amazon com.

Још о Изабраним делима Милорада Павића (Вулкан) на:

MIlrad-Pavic---Srpske-price TPK PRESS
MIlrad-Pavic---Poslednja-ljubav-u-Carigradu---Unikat TPK PRESS
Milorad-Pavic---Unutrasnja-strana-vetra TPK PRESS
Milorad-Pavic---Predeo-slikan-cajem TPK PRESS
Milorad-Pavic---Poslednja-prica TPK PRESS
Milorad-Pavic---Mediteranske-price TPK PRESS
Milorad-Pavic---Mali-je-svet TPK PRESS
Milorad-Pavic---Hazardski-recnik TPK PRESS
Milorad-Pavic---Drugo-telo---Vestacki-mladez TPK PRESS
Milorad-Pavic---Beoradske-price TPK PRESS