Novi Heder 2021 001 1

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У СЕГЕДИНУ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О ДЕЛУ МИЛОРАДА ПАВИЋА

There is no translation available!

Перевод недоступен!


На Филолошком факултету Универзитета у Сегедину, 25. и 26. марта 2010, Јасмина Михајловић је одржала два предавања о животу и раду Милорада Павића. Једно предавање је било у оквиру докторског програма Руске књижевности и културе, а друго је одржано студентима србистике.

Докторант Тури Роберт припрема тезу о комплетном делу Милорада Павића. Докторска теза ће бити објављена у виду монографије на мађарском језику.

На Универзитету у Сегедину одржано предавање о делу Милорада Павића