Tekstovi o Paviću

 

Opšte: Projekat Rastko

Zbornik radova, Pavićevi palimpsesti, Bajina Bašta, Fondacija Račanske baštine, 2010.

Opšte: 
Projekat Rastko - Novosti

Opšte:
Boris Bulatović "Oklevetana književnost : ideološki aspekti u kritičkom sagledavanju srpske književnosti i kulture krajem 20. i početkom 21. veka"

Tekstovi na francuskom:

Serbica - Сербика
DOSSIER SPÉCIAL
- Le premier écrivain du XXIe siècle : Milorad Pavić
DOSSIER SPÉCIAL - Extraits:

  1. La Boite à écriture / Kutija za pisanje
  2. Le manteau d’étoiles / Zvezdani plašt
  3. Le pain multicolore - Le Miroir invisible / Šareni hleb – Nevidljivo ogledalo
  4. Le Théâtre en papier / Pozorište od hartije
  5. L'Autre corps / Drugo telo
  6. Pour toujours et un jour de plus / Zauvek i dan više

Serbian – Srpski 

 

Ајако Оку
Милорад Павић у Јапану
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14051 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6551a2ad7d6 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_484_1-2.pdf 

Ала Татаренко
Милорад Павић и његови украјински читаоци
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14045 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6551188145d http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_478_4.pdf 

Ала Татаренко
Романчићи, причке и друге повести: постмодерне метаморофозе прозних жанрова
http://kapija.narod.ru/Translations/tatarenko-povesti.htm 

Aла Татаренко
У потрази за „другим телом” романа: Друго тело М. Павића – између књижевне археологије и ергодичких стратегија
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13871 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d39fff614242 http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Ала Татаренко
Венчање речи са телом у пределима (не)могућег: У кругу Павићевог троугла

Александар Генис
Коани историје
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14056 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fdf92ab5d3 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_477_6.pdf 

Александар Јерков
Хазарски вилајет
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13880 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d3a013011f7d http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf  

Aлександар Јерков
Милорад Павић: писац империјалне маште – На крају самоће почиње смрт
http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Na-kraju-samoce-pochinje-smrt.sr.html

Александар Јерков
Од себе се не да оздравити. Прилог теорији узалудног труда са освртом на Андрића и Павића

Ана Живковић
ХАЗАРСКИ РЕЧНИК МИЛОРАДА ПАВИЋА КАО ИСТОРИОГРАФСКА МЕТАФИКЦИЈА

Борис Лазић
Роман „Друго тело“ Милорада Павића, тестаментарни поетички, херменеутички палимпсест Округли сто о стваралаштву Милорада Павића, у оквиру 45. Кочићевог збора у Бања Луци, 27. августа 2010.
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13862 http://www.khazars.com/2010/08/27/284/ 

Владета Јеротић
Шта је са „другим телом“ човека? (Милорад Павић, „Друго тело“)
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14061 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fe03c96626 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_483_1-2.pdf 

Владета Јеротић
У потрази за „Другим телом“ и другим временом
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13867 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d38bf8d06e26 http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Весна Цидилко
О књижевности у сенци политике или Милорад Павић на немачком
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14048 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d655169d8e15 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_478_4.pdf 

Горан Петровић
Запис на маргини једног примерка „Хазарског речника“
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13878 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d3a00f5ad5b9 http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Горан Радоњић
Метафизичка детекција у „Хазарском речнику”

Драгана Бајић
Милорад Павић у Шпанији
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14050 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d65518c4cc2f http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_478_4.pdf 

Dragana Bedov
KOMUNIKACIJA, MEDIJI, KNJIŽEVNOST
(U susret digitalnoj književnosti na primeru proze Milorada Pavića)

Драгана Рајков
Рецепција дела Милорада Павића на енглеском говорном подручју

Драган Симеуновић
Смели планинар (Милорад Павић, „Друго тело“)
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14064 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fe1411367f http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_484_1-2.pdf 

Драгана Цукић
Инверзија и парадокс као стилски поступци у „Унутрашњој страни ветра“ Милорада Павића
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14053 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fdbee952aa http://www.maticasrpska.org.rs/casopisi/knjizevnost_54-3.pdf 

Иван Негришорац
Прозорљиво око Милорада Павића
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14065 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fe1545515f http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_485_5.pdf http://www.rastko.rs/rastko/delo/13873 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d3a0076ef3cc http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf

Јасмина Михајловић
Живети за књижевност до последње струне свог ДНК
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13882 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d3a014d81bdd http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Јасмина Михајловић
Милорад Павић и Руси – историја једне љубави
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13945 http://dilema.svedok.rs:81/clanak/kultura/milorad-pavić-i-rusi-istorija-jedne-ljubavi 

Jelena Marićević
Pavić i film

Јелена Марићевић
Prepoznavši voćku „KU“
O mitološkim izvorištima Hazarskog rečnika i Drugog tela Milorada Pavića

Јелена Марићевић
O BAROKNOM OGLED(AL)U: CRNJANSKI - PAVIĆ

Јелена Марићевић
Две оштрице једног лабриса: Ниче – Павић

Јелена Марићевић
БАРОК У БЕЛЕТРИСТИЧКОМ ОПУСУ МИЛОРАДА ПАВИЋА

Јелена Марићевић
ПОГЛЕД НА ПАВИЋЕВЕ ДРАМЕ КРОЗ АРИСТОТЕЛОВ ДУРБИН: БАРОК У ДРАМАМА МИЛОРАДА ПАВИЋА

Јелена Марићевић
ЈЕЗИЧКО ПАМЋЕЊЕ И ПЕСНИЧКИ ОБЛИК ПОЕЗИЈЕ МИЛОРАДА ПАВИЋА

Јелена Марићевић
ПАЛИМПСЕСТНИ ПОРТРЕТ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА: БОРИВОЈЕ МАРИНКОВИЋ – МИЛОРАД ПАВИЋ

Јелена Марићевић
ПАВЛЕ ЈУЛИНАЦ КАО СИМБОЛ СРПСКО-РУСКЕВЕЗЕ КОД ЦРЊАНСКОГ И ПАВИЋА

Јелена Марићевић
Плава џамија Милорада Павића као облик књижевног сећања на Проклету авлију Иве Андрића

Јелена Марићевић
Суботичка догађања - Трибина Милорад Павић 17.11.2017.

Јелена Марићевић
Компаративна анализа Сеоба Милоша Црњанског и Хазарског речника Милорада Павића

Јелена Марићевић-Балаћ
ПТИЦЕ У Хазарском речнику МИЛОРАДА ПАВИЋА

Јован Делић
Вријеме и времена Милорада Павића
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14066 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fe1716f8c5 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_485_5.pdf 

Јован Делић
Прича и поента. О поенти у причама Милорада Павића
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13868 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d38bfa402955 http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf

Јован Пејчић
Јединство српске националне књижевности Основи, вредности – трајање Пут Милорада Павића до Рађања нове српске књижевности
http://160.99.51.8/dokumenti/izdanja/casopisi/Philologia%20Mediana%20(broj%202-2010)..pdf#page=216 

Кристијан Олах
Говор на промоцији на Коларцу

Кристијан Олах
На један књижевни заборав у: Књижевник : часопис за књижевност, умјетност и културу, Х (33–34)/2013, стр. 242–245. (УДК 82, ISSN 1512-9403)

Кристијан Олах
Бог и отелотворење књиге
Бог и отелотворење књиге: динамична међуусловљеност структуралне и семантичке равни романа Хазарски речник Милорада Павића“, у: Српски језик , књижевност, уметност: зборник радова са VI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28–29. X 2011), књ. 2, Бог, 2012,стр. 487–493.  (УДК 821.163.41-31.09 Pavić M.)

Кристијан Олах
Драма идентитета у Малом ноћном роману Милорада Павића
„Драма идентитета у Малом ноћном роману Милорада Павића“,  у: Српска теологија данас 2013: Зборник радова петог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 14. децембра 2013 , приредио Радомир В. Поповић, Православни богословски факултет – Институт за теолошка истраживања, Београд,2014, стр. 581–601. ( ISSN 2217–2491)

Кристијан Олах
Воштаница за Милорада Павића Блиц Београд7. септембар 20 14, број 6311; Књига, бр. 299, III.

Кристијан Олах
Између мита и есхатона - Однос културе, цивилизације и Другог у делима Павића, Вонгара и Куција

Летопис Матице српске
Новембар 2011, Књ. 488, св. 5 - Блок текстова о рецепцији дела Милорада Павића у Словачкој, Пољској, Шпанији, Португалији, Мексику, Јужној Кореји...

Љубомир Симовић
Књига „Гвоздена завеса“ Милорада Павића
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13872 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d3a005feaddf http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Марко Тошовић
Два случаја Ениса Гарипија - Прилог магијској рецепцији Павићевог стваралаштва

Марина Ж. Канић
Обнова византијске духовности као потрага за идентитетом и слободом

Миливој Сребро
Картезијански дух и византијски „мајстор акробација“: Рецепција дела Милорада Павића у Француској
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14047 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d65515e029b8 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_478_4.pdf 

Миливој Ненин
ХИМНА ПРИЈАТЕЉСТВУ ИЛИ НЕОБИЧНА ПРЕЋУТКИВАЊА
Писма Милорада Павића Боривоју Маринковићу

Mилош Живковић
Црвени есеј
http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/casopis/vesna/Vesna%204.pdf

Михал Харпањ
Сликање чајем као интертекст романа
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14060 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fe0255e896 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_483_1-2.pdf

Мирјана Ћирковић
Ко резбари Последњу причу: однос између аутора, књижевног лика и читаоца у Павићевој позној прози

Миро Вуксановић
Роман с правим младежом (Милорад Павић, „Вештачки младеж“)
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14062 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fe096865b4 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_484_1-2.pdf 

Миодраг Стојановић
Хомерски видици Милорада Павића
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14049 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d65517cf2247 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_484_1-2.pdf 

Миленко Пајић
Зидари времена и ловци снова: О приповедачкој уметности Милорада Павића
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13876 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d3a00cb73f34
http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Мина М. Ђурић
Павићевско-Урошевићевска тетралогија – освојена целовитост

Милица Мустур
Немачке фасете Милорада Павића

Мирјана Д. Бојанић Ћирковић
Павићева теорија читања

Мирјана Д. Бојанић Ћирковић
Домети читалачке слободе у Павићевој поетици на примеру романа Уникат

Наташа Половина
Нека друга бесмртност (Милорад Павић, „Друго тело“)
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14058 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fdffbabadf http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_480_3.pdf 

Персида Лазаревић ди Ђакомо
Рецепција дела Милорада Павића у Италији
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14044 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d655104f4196 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_478_4.pdf 

Петар Милошевић
О трик-роману – есеј и белешке
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13879 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d3a010dae323 http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Петар Пијановић
Милорад Павић у еволутивном луку српске прозе
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13874 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d3a00a5dae3a http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Радосав Пушић
Језик као смисао и бесмисао пута: Дело Милорада Павића у НР Кини
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14052 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6551e0973df http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_484_1-2.pdf 

Радослав Ераковић
Милорад Павић као читалац Милована Видаковића
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13881 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d3a0140e6e09 http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Радован Поповић
Мала прича о великом писцу
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13875 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d3a00b47e4b4 http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Радован Бели Марковић
Милораду Павићу рачанско удивленије
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13865 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d38bf711e222 http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Сава Дамјанов
Милорад Павић (1929—2009): Откривање прошлости — откровење будућности
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14054 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fdd756d8e5 http://www.khazars.com/page/2/ 

Сава Дамјанов
Павићев лавиринт
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13866 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d38bf7fc5fbc http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Сава Дамјанов
In memoriam
http://www.maticasrpska.org.rs/casopisi/knjizevnost_58-2.pdf 

Сава Дамјанов
Павић: Откривање прошлости – откровење будућности
Округли сто о стваралаштву Милорада Павића, у оквиру 45. Кочићевог збора у Бања Луци, 27. августа 2010.
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13861 http://www.khazars.com/2010/08/27/284/ 

Сава Дамјанов (интервју)
Милорад Павић, Писати са радошћу да се може волети то што се пише 

Сава Бабић
Роман? Антологија? Савремена светска прича? (Милорад Павић, „Позориште од хартије“)
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14059 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fe011b9d5f http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_481_6.pdf 

Сава Бабић
Преплет, укрштај и комплементарност: година Милорада Павића
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13877
http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d3a00df779ce
http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Сања Бошковић
Пародија као облик мишљења у савременој књижевности: Поетички приступи Џојса, Жида, Мана и Павића
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14055 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fdf23de522 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_477_1-2.pdf 

Славко Гордић
Чудесно у закриљу стварног (Милорад Павић, „Вештачки младеж“)
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14063 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d6fe0c56b3c7 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_484_1-2.pdf

Слободан Рогић
Предговор Зборнику радова „Павићеви палимпсести“
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13864 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d38bf18371a5 http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Светозар Кољевић
Ходочашће Атанасија Свилара
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13869 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d38bfc46b193 http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Сергеј Мешчерјаков
Рецепција стваралаштва Милорада Павића у Русији
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14046 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d65512d89e31 http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_478_4.pdf 

Силвија Новак-Бајцар
Знаци питања. Проза Милорада Павића у светлу њене постмодернистичке рецепције
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13870 http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d39ffd0db151 http://www.khazars.com/wp-content/uploads/PAVICEVI-PALIMPSESTI_c22.pdf 

Слободан Рељић
„Смрт Милорада Павића“ није одабрала добар дан

Сцена - часопис за позоришну уметност
Павић у Пољској (о позоришној представи Деца снова)

Aleksandar Pejčić
Dramski rečnik Milorada Pavića – tri interaktivne drame + vesela igra, Književna istorija. 2011; 43(143-144):181-197.
http://www.ikum.org.rs/news.php?id=41 

Časlav Mančić
Rečnik rečnika – Smiljka Vasić: Hazarski rečnik Milorada Pavića – Frekvencijski rečnik – polazne osnove novije srpske proze, knjiga II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd + Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 1998. Zbornik Matice srpske za slavistiku. 2000; (58-59):243-245.
http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0352-5007/2000/0352-50070059243M.pdf#search=“Hazarski rečnik“ http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=9594 

Jolanta Đuba
Hazarski rečnik Milorada Pavića kao tekst kulture. Srpski jezik – studije srpske i slovenske. 2004; 9(1-2):605-613
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0354-92590402605D

Marina Šimak
Ako je vreme večno prisutno…
http://polja.eunet.rs/polja431/431-20.htm 

Marijana Terić
Fantastika u romanu Unutrašnja strana vetra Milorada Pavića

Milica Mustur
Kritička recepcija Milorada Pavića na nemačkom govornom području (tekst na nemačkom)

Nevena Varnica
Pavić – o Paviću, po Paviću – Petar Pijanović: Pavić, Filip Višnjić Beograd, 1998. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. 2000; 48(2-3):595-599.006; (31):133-144.
http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0543-1220/2000/0543-12200003595V.pdf#search=“Pavić 

Olivera Radulović
Hazarski rečnik u kontekstu srpske srednjovekovne književnosti. Književnost i jezik. 2006; 53(3-4):279-289

Sećanje na Pavića
Komemorativni skup u SANU posvećen delu Milorada Pavića
http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Secanje-na-Pavica.lt.html 

Vojislav A. Jovanović
Hazarski rečnik – mnogostruka čitanja jednog teksta ili kostrukcija/dekonstrukcija književnog dela, Književnost, br. 1-2, 1997, str. 280-285

Ханс Роберт Јаус
Разговор религија. Или: The Last Things Before The Last

Dušan Živković

Islamski izvori u Hazarskom rečniku Milorada Pavića

Dušan Živković

Religija, istorija i fikcija u romanu Unutrašnja strana vetra Milorada Pavića

Dušan Živković

Preobražaji poetičkih i narativnih modela kriminalističkih romana u Imenu ruže Umberta Eka i Hazarskog rečnika Milorada Pavića

Dušan Živković

Značaj Hazarskog rečnika u kontekstu svetske književnosti

Душан Живковић
„Састављање Адамовог тела на земљи у Џојсовом Уликсу и Павићевом Хазарском речнику",  Наслеђе, бр. 43, Крагујевац,  2019.  57-72, (ISSN 1820-1768, УДК 821.111-31.09 Joyce J. 821.163.41-31.09 Pavić M.)  http://filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/nasledje/brojevi/nasledje_43.pdf

Branko Vraneš
Hazarska polemika Milorada Pavića i Miroslava Pantića
Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 2019.

 

English – Английский

 

Andrew Wachtel
Andrew Wachtel on Milorad Pavic’s and Ivo Andric’s views of Yugoslavia

Christopher Hawtree
Milorad Pavic: Author of the experimental novel ‘Dictionary of the Khazars’

David Clayton  Horstman
Fragments : history and religious traditions in Milorad Pavic’s Dictionary of the Khazars

Dragana Rajkov
Reception of the works of Milorad Pavić in english-speaking countries

Giuliana Perco
If on a Winter’s Night, Wandering Through a Lanscape Painted with Tea… Milorad Pavic, Italo Calvino, and the Construction of the Reader
Link

Hayles, N. Katherine
Corporeal Anxiety in Dictionary of the Khazars: What Books Talk About in the Late Age of Print When They Talk About Losing Their Bodies: Modern Fiction Studies 43.3, Fall 1997. (Technocriticism and Hypernarrative Special Issue)

Isidora Gordić
Europe in Pavić’s Writing box

Ivan Cvetanović
THE SEARCH FOR THE MYTHICAL STATE OF INNOCENCE: THE MYTHOPOEIC DIMENSION IN THE NOVEL DICTIONARY OF THE KHAZARS BY MILORAD PAVIC

Jasmina Mihajlović
Landscape Painted with Tea as a Ecological Novel

Lance Olsen
Architecture of possibility: reading Milorad Pavic reading

Mitsuyoshi Numano
Milorad Pavić: Crossing over the Boundaries of Three Religions

Nick Montfort
Notes on Reading Dictionary of the Khazars by Milorad Paviç, Notes by Nick Montfort for Interactive and Non-Linear Narrative

Róbert Túri
The Second Body. A Pious Novel

Roman Katsman
Anthropoetic Gesture: A Key to Milorad Pavić’s Poetics (Landscape Painted With Tea)

Teemu Ikonen
Alphabetical order in translation: Milorad Pavić’s Dictionary of the Khazars Literary Encyclopedia. A User’s Manual, History Cybertext yearbook 2006 – Ergodic Histories

Tanasis, Lalas
Milorad Pavić, Solun, 1997, 1-30 str.

Dušan Živković
„SPATIO-TEMPORAL METAPHORS IN DICTIONARY OF THE KHAZARS BY MILORAD PAVIĆ", Ricerche slavistiche: rivistà dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", SAPIENZA" UNIVERSITÀ DI ROMA, DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI,AMERICANI E INTERCULTURALI, Roma,  Italia, 341-366 .  VOL. 2 (LXII) 2019 (ISSN 0391-4127).


 

Русский – Russian

 

А.И. Демина
Византийская концепция знака в романе Милорада Павича „Хазарский словарь“

А.В. Лазарева
Гипертекстовые связи в различных функциональных стилях

Е.Е.Пронина
Последний из хазар: словарь Милорада Павича

Интервью с Наталья Эдуардовнa Микеладзе
Пейзаж, нарисованный Павичем

Кира Буренина
Уходит целый мир

Nikita Suprunčuk
Eщe один словарь Милорада Павича / Ešče odin slovar’ Milorada Paviča – Vasić S.: Hazarski rečnik Milorada Pavića – Frekvencijski rečnik

Юрий Нечипоренко
Памяти Павича

Ю.В. Никонов
Нелокальность во времени в прозе Милорада Павича

Душан Живковић
„Природа и значение исследования творчества Милорада Павича профессором Дамьяновым" Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия, Т. 4, № 4, 2018. стр. 30- 38.  DOI: 10.18413/2408-932X-2018-4-4-0-3, ISSN 2408-932X  impact factorRSCI - РИНЦ 2018: 0,063, 

Украинский – Ukrainian 

 

Алла Татаренко
Рецепція творчості Милорада Павича в Україні
Projekat Rastko

Алла Татаренко
Мілорад Павич як читач Умберто Еко

Алла Татаренко
Розвиток стратегії гіпертекстуальності у творчості Мілорада Павича (на прикладі роману “Дамаскин”)

Алла Татаренко
Чарівник Павич
Link

Алла Татаренко
У пошуках другого тіла роману Про новий твір Милорада Павича
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13576 http://litakcent.com/2009/07/15/u-poshukah-druhoho-tila-romanu/

Зоряна Гук
Постмодерністська інтерпретація міфу про Геро і Леандра у романі Мілорада Павича “Внутрішня сторона вітру”
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13614 

Зоряна Гук
Постмодерністські експерименти у „Хозарському словнику “ Милорада Павича
http://www.rastko.rs/rastko/delo/12169 http://www.lnu.edu.ua/page/n53/012.pdf 

Зоряна Гук
Елементи постмодерної поетики у “Хозарському словнику” Милорада Павича
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/ps/2007_56/015.pdf 

Зоряна Гук
Автоцитатність як оснhttp://www.rastko.rs/rastko/delo/13945/aовна складова інтертекстуальності у драмах Мілорада Павича
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/ps/2009_58/014.pdf 

Зоряна Гук
Роман Мілорада Павича “Краєвид, мальований чаєм” як постмодерний кросворд [“Landscape painted with tea” by Milorad Pavić as a postmodernist crossword] // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 40. Ч.І. – С. 204-211. 

Марія Мазур
Час і простір в оповіданнях Милорада Павича та Горана Петровича
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13506 

Мілош Євтич
Розмови з Павичем
http://www.ji.lviv.ua/n15texts/jevtych.htm 

О.Бульвінська
Перший письменник третього тисячоліття, або Милорад Павич і гіпертекст, Всесвітня література та культура, 2003,  № 12, С. 28-32 

О.Буряк
Оповідання Милорада Павича „Скляний равлик“ в контексті осмислення теоретико-методологічних проблем постмодернізму, Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2008, № 2, 19-22
http://irp.cv.ua/opac/?base=PER&action=view&mfn=67506

О.Ніколаєва
Стильові домінанти бароко в постмодерністському романі М. Павича „Хозарський словник“, Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2005, N1, С. 44-47
http://irp.cv.ua/opac/?base=PER&action=view&mfn=43240 

Ольга Мацюпа
Дунай як часо-просторова міфологема в оповіданнях М. Павича
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13505 

Юлія Білоног
Інтерактивність у авторсько-читацькій комунікації “по-павичівськи” (на матеріалі романної творчості М. Павича)
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13624

Юрій Іванович Ковбасенко
Архіпелаг „Павич“, острів „Дамаскин“
http://www.ae-lib.org.ua/texts/kovbasenko__pavic__ua.htm 

Сергій Курбатов
«Хазарський словник» мого дитинства: пам’яті Мілорада Павича
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13732 http://dt.ua/CULTURE/hazarskiy_slovnik_mogo_ditinstva_pamyati_milorada_pavicha-59286.html  

Іван Лучук
Палімпсести: мистецтво поетичне у віршах Мілорада Павича та Василя Стуса
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13509 

Іван Лучук
Поетична іпостась Мілорада Павича Сучасність. 2009,  № 9,  С. 14-15. Рубрики: Письменники–Сербія, ХХ – ХХІ ст.
http://irp.cv.ua/opac/eng.html?base=PER&action=view&mfn=97413 

Ф. Штейнбук
Пам’ятаючи про самого себе: Тілесно-міметична складова у текстових стратегіях сучасної літератури
http://irp.cv.ua/opac/rus.html?base=PER&action=view&mfn=80364 

Катеринa Глушаєвa
Простір сну в романі Мілорада Павича «Хазарський словник»

 

Française – French

 

DOSSIER SPÉCIAL
Le premier écrivain du XXIe siècle : Milorad Pavić

Antonio Werli
Portrait de Pavić suivi d’un „Autoportrait“ – Hommage à Milorad Pavić (1929-2009) par Antonio Werli
http://www.paperblog.fr/2605311/portrait-de-pavic-suivi-d-un-autoportrait-hommage-a-milorad-pavic-1929-2009-par-antonio-werli/ 

Boris Lazić
LE MONTAGE DANS LE DICTIONNAIRE KHAZAR DE MILORAD PAVIĆ : ENTRE LITTERATURE DE L’ETRANGEISATION ET RECHERCHE DE LA NOUVELLE INTEGRALITE

Edgar Reichmann
Mythes et réalité de la Khazarie Le Monde, 15 novembre 2002.
http://www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2002/11/14/mythes-et-realite-de-la-khazarie_298235_3238.html

Jacob Rogozinski
La fin de l’unité yougoslave et la littérature : à propos du Dictionnaire Khazar de Milorad Pavic, Esprit, mai 1999, p. 53-60.

Magessa O’Reilly
Subversion du rythme : Le roman anti-linéaire Études littéraires, vol. 29, n° 1, 1996, p. 95-103.
http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1996/v29/n1/501150ar.pdf 

Milivoj Srebro
La littérature serbe avant et après la chute du mur de Berlin
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:q2HhtgYXb5kJ:scholar.google.com/+Milorad+Pavic&hl=sr&as_sdt=0 http://slavica.revues.org/pdf/295 

Sanja Bošković
Les éléments du folklore slave dans la littérature contemporaine serbe : Milorad Pavić : le Dictionnaire khazar Revue d’Etudes slaves, fasc. 2-3, 2002-2003, p. 353-363.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/slave_0080-2557_2002_num_74_2_6804 

Sanja Bošković
LE DICTIONNAIRE KHAZAR
OU L'ICONOGRAPHIE ÉCLECTIQUE DE PAVIĆ

Ala Tatarenko
LE POSTMODERNISME SERBE ET SON CONTEXTE EUROPÉEN

 

Deutsch - German

Milica Mustur
Die kritische Rezeption von Milorad Pavić im deutschsprachigen Raum. Dissertation, Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät BetreuerIn: Bachleitner, Norbert, Wien, 2015, 417 str.

Español – Spanish

 

Ana Urrutia
Viajes literarios: recorridos por Jazaria y Panonia
http://asnabi.datamina.net/revista-tk/revista-tk-13-14/23_Urrutia.pdf

Pablo Escandón Montenegro
Internet, una invención literaria
http://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/temas/article/view/319 http://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/temas/article/view/319/323  

Jelena Bašević
Erotismo en Diccionario jázaro de Milorad Pavic 

 

Magyar – Hungarian

 

Bertrand Westphal
Két mai regény a kazár birodalomról (превод на мађарски)
http://terebess.hu/keletkultinfo/kazar.html 

Janos Banyai
„Franz Kafka kivegzo-masina“, avagy mitosznyomok elbeszelhetosege Hungarológiai közlemények. 2001; 33(2):7-15.
http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0350-2430/2001/0350-24300102007B.pdf 

 

Việt – Vietnamese

 

Bảo Linh Dương
Từ điển Khazar và những đóng góp của Milorad Pavic
http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=2145%3At-in-khazar-va-nhng-ong-gop-ca-milorad-pavic&catid=120%3Alun-vn-ca-ncs-hvch-a-sv&Itemid=186&lang=vi

 

Română – Romanian

 

Diana Coman
Unele reflecţii asupra operei lui ghenadie ciobanu „Ateh sau revelaţiile prinţesei Khazare”
http://www.revart.ro/1-2010/10RO.pdf 

Virđinija Popović
Postmodernismul în literatura română şi Dicţionarul Khazar de Milorad Pavić: Una dintre primele opere postmoderne sârbeşti. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad. 2006; (31):133-144.
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?query=RELAAU%26and%2628139&page=3&sort=1&stype=0&backurl=%2fRelated.aspx%3fartaun%3d28139 

Peici Gordana-Nicoleta
KHAZAR PALIMPSEST – THE SUBVERSION OF THE HISTORIOGRAPHIC
SPEECH
JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES

 

 

Português – Portuguese

 

Raquel Wandelli
Reconstituição do corpo nas narrativas hipertextuais
http://www.nupill.org/arq/wandelli.pdf  

Raquel Wandelli
Fragmentar para tecer, a dinâmica de reconstituição do corpo-livro
http://www.filologia.org.br/ileel/artigos/artigo_196.pdf 

Češki – Czech


Štěpán Kučera

…a kosti házet za hlavu
Slovník podle Milorada Paviče

Milorad Pavić: Krajina maľovaná čajom

ХИНДИ

Malayalam (Indija)

Doktorska disertacija u Indiji: Anu Sundev, "Intertextual and Hypertextual Interactions: Textual Conjunctures in the Select Works of Umberto Eco and Milorad Pavic", University  of Kerala (India), 2018.