Štampa

LEGAT MILORADA PAVIĆA

Legat Milorada Pavića koji je ovaj pisac ostavio svom rodnom gradu Beogradu, biće prvi put otvoren za javnost prilikom „Dana evropske baštine“. Ove godine tema manifestacije je Darivanje i zadužbinarstvo. Pavićev Legat čiji je osnivač Skupština grada Beograda, a staratelj njegova supruga, književnica Jasmina Mihajlović, moći će da se poseti 23, 25. i 27. septembra od 12 do 13 časova. Prijavljivanje posete se može zakazati na svim info pultovima Turističke organizacije Beograda.

Milorad Pavić je Beogradu zaveštao sve svoje rukopise, knjige, arhivu, biblioteku od više hiljada naslova, pisaći sto iz 18. veka, kao i dve uljane slike iz istog perioda, opisane u njegovom romanu Predeo slikan čajem. Posetioci će moći ovom prilikom da vide prostor u kojem je pisac stvarao, preko 300 prevedenih knjiga na 36 jezika, rukopis Hazarskog rečnika, lična pisma i posvete velikih svetskih pisaca od Umberta Eka do Roberta Kuvera…

Treba podsetiti da je Pavić autor dvojezične srpsko-engleske monografije Kratka istorija Beograda, kao i zbirke Nove beogradske priče. Njegov spomenik se nalazi u srcu Beograda, na Tašmajdanu, dok je u centru Moskve Pavićevo poprsje postavljeno na 80-godišnjicu njegovog života u Aleji svetskih pisaca i nalazi se između Dantea i Džojsa.

Autorska prava na Pavićeve knjige drži njegova supruga, dok je grad Beograd vlasnik pomenutih dobara.
MILORAD ŽIVI

FoNetWeb.TV

Tokom proleća 2012. izašlo je prvo posthumno izdanje čuvenog romana Hazarski rečnik u Crnoj Gori kod izdavača Nova knjiga iz Podgorice. U Srbiji za sada nema posthumnih izdanja Pavićevih knjiga iako je prošlo već tri godine od njegove smrti.

O odnosu srpske kulturne sredine prema delu Milorada Pavića videti:

Politika – Pavić u svetu prevođen, u Srbiji zaboravljen

Politika – Uskoro i „džepni” i „luksuzni” Pavić

U Bugarskoj je objavljena zbirka priča Vrata sna, dok je u ediciji Kindl, koja u Americi objavljuje elektronsku knjigu, izašlo tokom aprila četiri naslova na engeskom – Hazarski rečnik, Unutrašnja strana vetra, Poslednja ljubav u Carigradu, Zauvek i dan više – izbor priča, pesama i istoimene drame). Trenutno na Kindlu postoji ukupno sedam prevoda dela Milorada Pavića.

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Milorad%20Pavic&search-alias=digital-text