Štampa

MILORAD PAVIĆ U PARCOLAB

Knjiga M.Pavića "Kutija za pisanje"nalazi se u trojezičnom paralelnom korpusu evropskog projekta ParCOLab, čije je sedište u Francuskoj, Sajt je namenjen lingvistima, prevodiocima, studentima… Tekstovi su paralelno dati na srpskom, engleskom, francuskom i španskom.

Više na: www.parcolab.univ-tlse2.fr