Павић у позоришту

Павић у позоришту XXI века

 • Заувек и дан више, Камерни театар града Вороњежа, режија Михаил Бичов, 2000 – Вороњеж
 • Хазарски речник, Театар Особњак, режија Алексеј Сљусарчук, 2002 -Петроград
 • Хазарски речник; Pandur Theaters, режија Томаж Пандур; 2002 – Београд, Љубљана
 • Хазарски речник; Pandur Theaters, режија Томаж Пандур; 2003 – Нови Сад (Стеријино позорје)
 • Заувек и дан више; Московски художествени академски театар Чехова; режија Владимир Петров; 2002 – Москва
 • Хазарски речник; мултимедијална представа у Синагоги; 2003 – Праг
 • Кревет за троје; ЛЕНСОВЕТ театар, режија Владимир Петров; 2003 – Петроград
 • Хазарски речник; фестивал „Нови акценти“, режија Doroteja Schroeder i Nina Guhlstorff; 2003 – Аугсбург
 • Хазарски речник; 45 Bleecker Theatre, режија Erica Gould; 2003 – Њујорк
 • Кревет за троје, Драмтеатар, режија Виталиј Захаров, 2004 – Прокопјевск
 • Засекогаш и уште еден ден, Народен театар – Битола,  режија Мартин Кочовски, април 2004 – Битола
 • Свадба у купатилу, Позориште на Теразијама, режија Саша Габрић; 2007 – Београд
 • Кревет за троје (мјузикл), Компанија „Красс“, режија Марија де Валухов; 2010 – Москва

 • Петкутин и Калина (Play Pavich), Позориште Приједор, адаптација и режија Градимир Гојер; 7. мај 2011. – Приједор

 • Кревет за троје, Радио Београд 2, режија Милан Јелић, адаптација Владимир Б. Поповић, Београд, децембар 2012.
 • LEXICON-lite - женска верзија-ремикс, Театар "Особњак", 2016.

Theatre Menu „For Ever and a Day“
(Позоришни јеловник „За увек и дан више“)

Moscow Art Academic Theatre of Chekhov

The Moscow Theatre „MHAT“, established by Stanislawski and famous for Chekhov plays, has prepared for the stage „The Theatre Menu“ by Milorad Pavić, directed by Vladimir Petrov and translated by Natalia Vagapova.

World premiere, April 21, 2002

Dictionary of the Khazars
(„Хазарски речник“)

International co-production, directed by Tomaž Pandur.

World premiere, 2002, Belgrade-Ljubljana

 • DICTIONARY OF THE KHAZARS – performed by the International troop „Pandur Theaters“, Belgrade, Ljubljana, Belgrade, 2002
 • ХАЗАРСКИ РЕЧНИК – представа у извођењу Интернационалне трупе „Pandur Theaters“, Београд, Љубљана, Београд, 2002.
 • HAZARSKI REČNIK – predstava u izvođenju Internacionalne trupe „Pandur Theaters“, Beograd, Ljubljana, Beograd, 2002.