Павић у 2016 години

Током 2016. године године преводи Павићевих књига су изашли у Кореји, Шпанији, Кини, Албанији, Америци.

Павић у 2016 години

Дерета је публиковао Унутрашњу страну ветра на енглеском језику, док су Французи објавили стрип Трећи аргумент, по мотивима Павићеве прозе, илустратора Зорана Туцића и сценаристе Зорана Стефановића.

Објављене су две књижевнотеоријске књиге везане за Павићево стваралаштво. Једна у Србији, студија Душана Живковића Отворени лавиринти: Еко и Павић, друга у Црној Гори, Унутрашња страна времена, Маријане Терић.

Милица Мустур, сарадник Института за књижевност у Београду, одбранила је на Филолошко-културолошком факултету Универзитета у Бечу докторску дисертацију Милорад Павић у дневној и академској критици немачког језичког простора. (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät - Universität Wien)

Павић у 2016 години

http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=217

Кинеска књижевница Чен Данјан (Chen Danyan) снимила је кратки лирски филм о Легату Милорада Павића и о кинеском издању Хазарског речника, док је проф. др Сава Дамјанов са Новосадског универзитета говорио о Павићевом кабинету на Филозофском факултету у Новом Саду.

Фантазија - видео-запис Чен Данјан - https://www.facebook.com/miloradpavicofficial/videos/1741812646061228/

Кабинет Милорада Павића на Филозофском факултету у Новом Саду -

дружење новинара Србије и часопис Авант арт објавили су текстове и фотографије везане за Легат Милорада Павића. Текстови имају различите фотографије, али исти наслов – Легат Милорада Павића сведок светске славе и домаћег заборава.